Proje Yönetimi

Günümüzde her sektörde gerçekleştirilen işlerin doğru işlemesi ve beklenilen hedefleri gerçekleştirmesi için yönetim prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Zaman, kalite ve maliyet yönetimi kriterlerinin ön planda olduğu bu sürecin yönetimini de konusunda uzman ve profesyonel proje yöneticisi gerçekleştirir.

Proje yönetimi; dikkat, koordinasyon, emek ve kontrol gerektiren bir operasyon süreci olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü hedeflerin gerçekleştirilmesi tüm proje süreçlerinin birbirleri ile koordineli olarak aksamadan çalışmasını gerektirir.

Proje yönetimi tek başlık altında incelenemeyecek kadar geniş alt aşamaları içerir. Proje yönetimi farklı disiplinlerdeki çalışanların bir araya gelerek yaptıkları bir çalışma olduğundan dolayı gerekli eşgüdümün sağlanması gerekir. Kalite ve verimlilik esaslarının ön plana alındığı projelerde projenin istenen gerekleri yerine getirebilmesi için proje yönetiminin dikkatle yerine getirilmesi gerekir.

Proje yönetiminin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için nitelikli bir proje yöneticisine ihtiyaç vardır. Farklı disiplinleri bir arada tutabilme ve gerektiğinde aradaki bilgi akışını doğru yönetebilme becerisine sahip proje yöneticileri projenin başarısında önemli bir rol üstlenirler.

Projenin detayları da proje yöneticisinin kontrolü altındadır. Proje yönetimi aynı zamanda maliyet yönetimi olup, maliyetin dışında da bileşenler mevcuttur. Yapılan işlerin raporlanması, fizibilite raporları, projenin takvime uygun ilerlemesi proje yönetiminin bileşenlerini oluşturur.

Proje Yönetimi